LEADERSHIP ASSESSMENT

 

BEDÖMNING AV LEDARE, LEDERSKAPSLAG OCH STYRELSER

Vi är även den valda bedömningspartnern för ett antal läkemedels-, bioteknik- medicinteknik- och andra biovetenskapsföretag och erbjuder en noggrann och neutral bedömning som skyddar mot anställning eller främjande av fel kandidat.

 TYPER AV BEDÖMNINGAR: 

  • Kompetensbedömning (bedömning av chefer)​

  • Ledningsgranskning (bedömning av ledarskapsteam)

  • Styrelsebedömning (bedömning av styrelser och styrelseledamöter)

 

Våra kunder anlitar vårt bedömningscenter och våra tjänster på både externa och interna kandidater.

ALBRIGHTS BEDÖMNINGSCENTER:

ALBRIGHT's ASSESSMENT CENTRE

Vårt bedömningscenter – med vårt unika bedömningsverktyg "Life Science Accentuator©" – baseras på en validerad, beteendebaserad, hypotesdriver och jobbsimulerande testfallsplattform, som tagits fram utifrån ett "verkligt" läkemedels-/medicinteknikföretagsfall. Kombinerat med psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, överträffar denna typ av verktyg alla andra i prognostiserad validering.

 

I grund och botten är verktyget "Life Science Accentuator©" framtaget för att, bland mycket annat, visa kandidaters förmåga att navigera analytiskt i komplexa strukturer, hålla sig på den affärskritiska stigen och uppvisa sunt omdöme. I bedömningscentret – och i affärslivet – kokas framgång ner till sunt omdöme genom en djup förståelse för rätt väg i en viss organisation för att säkerställa lönsamhet och hållbar framgång på marknaden.

BOSTON  I  COPENHAGEN  I  LONDON  I  MINNEAPOLIS  I  MALMO  I  MUMBAI  I  MUNICH  I  OSLO  I  PARIS  I  SAN FRANCISCO  I  SINGAPORE  I  STOCKHOLM  I  ZURICH

Executive Onboarding 2.png
OMSLAG.png
  • Vi är en av de med bäst kopplingar inom biovetenskapen

  • Vi är ett AESC-godkänt företag

  • Vi har tillgång till kandidater inom alla viktiga biovetenskapshubbar