top of page

Succeshistorier styrker din troværdighed og selvtillidSom leder forventes der, at du kan tage ansvar og skabe resultater. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om dine succeshistorier, og at du kan berette om dem, når du skal præsentere dig selv i jobsammenhænge. Du skal nemlig bruge historierne til at styrke din troværdighed i din præsentation, og du vil samtidig opleve, at du kan bruge succeshistorierne til at styrke din selvtillid.


Tænk over situationer, hvor du er lykkedes, haft succes eller følt, at dine kompetencer har været i anvendelse på en tydelig og hensigtsmæssig måde. Ikke alle synes, at det ligger lige til højrebenet at fortælle om sine succeser, og derfor er det også vigtigt, at du fortæller om dine succeser på en relevant, troværdig og nøgtern måde – uden at virke pralende. Det er naturligvis vigtigt ikke at ’pynte på sandheden’, men om at tydeliggøre, at du tager ansvar for dine opgaver, og at du kan skabe resultater.


Historier behøver ikke at fortælle om meget store bedrifter, da de små succeser også har stor værdi.

Det er godt at være bevidst om, hvornår du har gjort det godt. Det giver dig en pejling af, hvilke af dine kompetencer du skal udnytte, og det vidner om, at du har selvindsigt. Din præsentation bliver straks mere personlig og troværdig, når du kan supplere med eksempler på, hvordan du har brugt dine kompetencer.


Dine historier kan hentes fra såvel dit arbejdsliv som fritidsliv. Det gælder om at finde historier fra dagligdagen, der er karakteristiske for din måde at arbejde på. Ud af eksemplerne skal du udlede, hvilke kompetencer du brugte – både faglige og personlige. Og derefter skal du udlede, hvilke vilkår der skal være tilstede, for at du føler, at du bruger dig selv helt rigtigt.


Når du skal beskrive dine succeshistorier, kan du tage afsæt i nedenstående fem trin:


 1. Situation

 2. Analyse

 3. Aktioner

 4. Kompetencer

 5. Resultat


Hvordan gør du?:

Trin 1: Situation

 • Beskriv kort en situation – en udfordring, et problem eller en opgave – hvor du ved, at du gjorde en forskel eller skabte et resultat.

Trin 2: Analyse

 • Hvad var din analyse af situationen?

 • Hvilken diagnose stillede du?

Trin 3: Aktioner

 • Hvilke aktioner satte du i værk for at "løse" situationen?

 • Hvad var din rolle?

Trin 4: Kompetencer

 • Hvilke personlige og faglige kompetencer bragte du i spil i situationen?

Trin 5: Resultatet

 • Hvad kom der ud af de aktioner du satte i værk?

 • Hvilke resultater gav det?

 • Hvad lærte du?


Når du systematisk har gennemgået alle fem trin, har du beskrevet en succeshistorie. Det er godt at have flere succeshistorier at trække på, så du altid kan finde en historie, der passer til den sammenhæng, du skal bruge den i.


Nu er det så tid til at komme i arbejdstøjet. Opbyg 3 succeshistorier, der er relevant for nogle udvalgte modtagere, og som accentuerer præcis de forhold, du vil have dem til at tydeliggøre.

En god idé er at du har fokus på, at det i dit narrativ bliver tydeligt hvilke personlige og faglige kompetencer, der er fremtrædende i dine succeshistorier?


God arbejdslyst...


Comments


bottom of page