top of page
JOB OPPORTUNITY
CEO

BRIEF COMPANY PROFILE

Vores klient udvikler teknologiske løsninger målrettet den primære sektor.

 

Den demografiske udvikling i verden – bl.a. med flere borgere, flere ældre m.v. - vil fremadrettet medføre betragtelige ressourcemæssige udfordringer. Befolkningerne og deres sammensætning vil øge behovet for anderledes velfærdsydelser, der adresserer nye behov og som sammensættes på en mere intelligent og omkostningseffektiv måde.

 

Baseret på banebrydende teknologi udviklet af vores klient har man skabt løsninger, der ikke blot adresserer fremtidens patientbehov, men også behovene hos brugere og plejepersonale med henblik på at frigøre tid og ressourcer, fremme arbejdsforhold – og ikke mindst, fremme omsorgen for patienterne. Det er i dette spændingsfelt at vores klient har placeret sig med sine produkter/løsninger, der for længst har opnået ”proof of concept”, samt er testet i upscale produktion. Virksomheden har et betragteligt vækstpotentiale, og står foran et internationalt gennembrud og lancering i indeværende år.

 

Vores klient driver en fuld værdikæde – fra udvikling og produktion til salg, markedsføring og distribution. I dele af værdikæden samarbejdes med eksterne samarbejds- og samhandelspartnere.

Virksomheden befinder sig i Danmark.

THE POSITION

Den ideelle kandidat til stillingen forventes at kunne sætte sig i spidsen for virksomheden og gå forrest i arbejdet med at eksekvere på virksomhedens ekspansionsstrategi – i første omgang med stor fokus på kommercialisering. Derudover, vil rollen omfatte det overordnede ansvar for hele værdikæden og arbejdet med at styre organisationen, samt opbygge de nødvendige processer, systemer, strukturer og kapabiliteter, der samlet set skal bidrage til at skabe en bæredygtig virksomhed.

 

I sagens natur, er der i rollen behov for en entreprenant profil, der ikke er bange for at gå forrest og som får energi af at indgå i direkte dialoger med kunder og samarbejdspartnere. 

 

Endelig er det vigtigt, at kandidaten også forstår at lede opad – herunder indgå i relevante dialoger med bestyrelsen og investorer.

POSITION PROFILE

Position title:

CEO

Reporting line:

Bestyrelsesformanden

Location:

Danmark.

Traveling:

60 - 100 days per year

Responsibilities & Tasks:

 • P&L ansvar

  • Ansvarlig for selskabets P/L

 

 • Strategi

  • Forestå strategiudviklingen af selskabet i samarbejde med bestyrelsen

 

 • Kommerciel

  • Sikre optimale rammer for en effektiv eksekvering af selskabets kommercialiserings- og ekspansionsstrategier – herunder definere robuste og markedssensitive go-to-market strategier

  • Sikre en moderne og kreativ tilgang til salg og markedsføring

 

 • Organisationsudvikling

  • Sikre opbygning og styrkelse af organisationen successivt i henholdsvis moderselskab og datterselskaber, som forudsætning for at vækstambitionerne kan indfries

  • Sikre en høj leveringsevne, samt kontinuerlig udvikling og motivation af organisationen og virksomhedens nøglesamarbejdspartnere

 

 • Produktudvikling

  • Sikre at selskabets produkt(er) løbende udvikles således, at differentieringen til eventuelle konkurrenter øges

  • Sikre at selskabet vedligeholder sin regulatoriske godkendelse

 

 • Processer & Infrastruktur

  • Sikre at salgs-, implementerings-, marketing-, supply chain- og finansfunktioner opbygges og udvikles således, at selskabets samlede infrastruktur er i stand til at indfri ambitionerne

 

 • Finans

  • Sikre opbygningen af en stærk finansfunktion og controller funktion, der skal servicere hele koncernen

  • Sikre en tæt relation til selskabets investorer og finansielle partnere

  • Sikre tilfredsstillende finansielle resultater på såvel kort som lang sigt

Key success criteria:

 • Udvikling af en robust strategi – i samarbejde med bestyrelsen

 • Succesfuld lancering og vækst – herunder sikre etablering af selskabet på nøglemarkeder indenfor de kommende par år, samt sikre høj momentum i udviklingen af disse markeder

 • Udvikling og sammensætning af organisationen og nøglesamarbejdspartnere, så at virksomheden altid stiller med det rigtige hold til at understøtte den fremtidige vækst

 • Levering på definerede KPI’er

CANDIDATE PROFILE

Educational background:

Videregående uddannelse på M.Sc.-niveau

Language:

Engelsk - flydende verbalt og skriftligt

Ideal experience and competencies:

 • General Manager-profil med stærkt kommerciel fokus og gerne med teknisk flair/indsigt

 • Erfaring med succesfuldt at levere på ambitiøse ekspansionsstrategier – gerne med erfaring fra at opbygge virksomheder eller forretningsområder

 • Erfaring med at udvikle og eksekvere på momentum strategier

 • Stærk international erfaring, mind-set og netværk

 • People og talent management skill-set – erfaring med at opsøge, tiltrække, udvælge og dyrke talenter

 • Gerne erfaring med at arbejde i en mindre organisation, hvor mange opgaver skal løses af CEO selv, samtidig med at være selskabets ansigt udadtil

Personal competencies:

Resultat- og målorienteret

Villig til at ”rulle ærmerne op” og arbejde ambitiøst mod opnåelsen af mål. Opstiller synlige og relevante mål for organisationen, fokuserer på resultatet af aktiviteter/handlinger og evner at fastholde fokus på et problem, et synspunkt eller en handlingsplan, indtil det ønskede mål er nået. Er ydermere kommercielt tænkende og indtjeningsfokuseret

 

Tage styring/ansvar 

Sørger for, at medarbejdere/kolleger har en klar opfattelse af retning for arbejdets udførelse. Tager styringen, organi­serer ressourcer og styrer andre mod succesfuld udførelse af opgaverne. Driver projekter fremad, så de centrale mål nås og får ting til at ske og følger op på dem  

 

Strategisk og kommercielt tænkende

Er i stand til at udarbejde differentierede strategier på de enkelte markeder, og kan arbejde med de operationelle opgaver i forhold til de fastlagte strategier

 

Personlig fremtoning

Fremstår ambitiøs, dynamisk og udadvendt og som en åben og tillidsvækkende person. Er god til at begå sig på flere niveauer i organisationen. Besidder en positiv og seriøs fremtoning

 

Kommunikation

Formulerer sig smidigt verbalt og på skrift og kommunikerer de centrale synspunkter i en diskussion på en klar, flydende og præcis måde. Evner verbalt at fastholde modtagernes opmærksomhed i formidlingssituationer

 

Energi og arbejdskapacitet

Er robust og besidder et højt energiniveau, samt trives med høj aktivitet. Er flittig og vedholdende og arbejder målrettet og effektivt. Kan lide at have travlt og får meget arbejde fra hånden, uden at slække på kvaliteten

 

Inspirere og motivere

Skaber engagement omkring sig og fremmer opnåelsen af de opstillede mål ved, at fremme en klar oplevelse af succes, fællesskab og formål. Inspirerer til en engageret, bidragende og positiv indstilling til arbejdet

For further information:

Kontakt Henrik Brabrand, CEO, Albright Life Sciences A/S på:

M: +45 7199 2799

E: hb@albright.dk

bottom of page