LIFE SCIENCE

EXECUTIVE SEARCH

 
EXECUTIVE SEARCH PÅ LEDNINGS- OCH STYRELSENIVÅ

LIFE SCIENCE HEADHUNTING

Albright genomför högspecialiserad biovetenskapssökning och uppdragsanalyser på chefs-, styrelse- och proffsnivå. Våra metoder baseras på djupgående och omfattande insikter i de strategiska och operationella frågor som möter våra kunder som arbetar inom läkemedels-, medicinteknik-, bioteknik-, kemi-, livsmedels- och ingrediensindustrin och är framtagna för att säkerställa att våra kunder har den rätta kompetensen för att kunna leverera högre värden.

 

Som det enda chefsrekryteringsföretaget (headhunter) i norden, tillämpar vi ett unikt utvärderingsverktyg som kallas "Life Science Accentuator©". Verktyget är ett validerat, beteendebaserat, hypotesdrivet och jobbsimulerande testfallsverktyg, utvecklat på basis av ett "riktigt" läkemedels-/medicinteknikföretag.

ALBRIGHT's SEARCH PROCESS:

ONBOARDING

Som en integrerad del av sökprocessen använder vi vårt Executive Integration Tool-kit, vilket fungerar som vägledning i tre chefsantagningsfaser:  

 

  • Förvalsfas (från första kontakt till accepterande av erbjudande)

  • Förantagningsfas (från accepterande till dag ett)

  • Antagningsfas (från dag ett och framåt)

BOSTON  I  COPENHAGEN  I  LONDON  I  MINNEAPOLIS  I  MALMO  I  MUMBAI  I  MUNICH  I  OSLO  I  PARIS  I  SAN FRANCISCO  I  SINGAPORE  I  STOCKHOLM  I  ZURICH

Executive Onboarding 2.png
OMSLAG.png
  • Vi är en av de med bäst kopplingar inom biovetenskapen

  • Vi är ett AESC-godkänt företag

  • Vi har tillgång till kandidater inom alla viktiga biovetenskapshubbar