LEADERSHIP CONSULTING

 
SKAPAR LEDARE MED MÖJLIGHET ATT FLYTTA SINA ORGANISATIONER FRAMÅT

LEDARSKAPSUTVECKLING

Vårt ledarskapsutvecklingsprogram hjälper ledare att hitta rätt balans i sin ledarskapstaktik för att stöda rörelsen framåt för organisationen. Det är framtaget för att odla existerande och framtida ledarskapskompetens – hos både nuvarande och potentiella ledare – och förbättra den totala prestationen.

Våra ledarskapsutvecklingstjänster i Norden drivs av vår affärsenhet Rex Albright.

Klicka på bilden nedan för mer info:

Skærmbillede 2019-09-27 kl. 14.25.14.png
OMSLAG.png

VARFÖR INVESTERINGAR I LEDARSKAPSUTVECKLING GÖR SKILLNAD

Investering i ledarskapsutveckling bidrar till att:

 

 • Förbättra grundläggande finansiella resultat

 • Locka och behålla kompetens

 • Driva en resultatkultur

 • Öka den organisatoriska rörligheten

ORGANISATORISK STRATEGI – LEDARENS RAMVERK

Hos Albright konverterar vi strategiska avsikter till organisatorisk förmåga, åtagande och resultat genom att hjälpa dig besvara följande frågor:

 

 1. Hur ska du bäst strukturera och organisera för att kunna leverera enligt strategin?

 2. Vilka förmågor behöver du förbättra eller lägga till för att kunna leverera enligt strategin?

 3. Hur skapar du en högpresterande/engagerad arbetsstyrka som är tillräcklig för att leverera enligt strategin?

 4. Hur skapar du en driftsmiljö och kultur lämplig att leverera enligt din strategi?

 5. Hur vässar du din organisations förmåga att leverera starkt ledarskap och produktivitet medan du utnyttjar dina möjligheter att leverera överlägset värde?

 

Vår nyckelfokus i ett nötskal är att säkerställa att våra kunder utvecklar en organisatorisk kapacitet att leverera enligt deras strategi. 

CHANGE MANAGEMENT

View the C-suite Guide to "Leading Transformation" - a Headhunter Perspective

Skærmbillede 2019-02-21 kl. 14.36.17.png

ÖVERGÅNGSLEDNING

Nyckeln till en framgångsrik övergång från en ledarnivå till nästa ligger i förmågan hos den övergående verkställande direktören att lära sig och integrera de nya ledarskapskompetenser som krävs, gå över till lämplig ledningsnivå, utöka förståelsen för värdekedjan och bygga ut plattformar för intressentförvaltning – allt i enlighet med den nya ledningsnivån.

 

Känslor av inkompetens, förvirring och sårbarhet kopplas ofta till ledare som övergår till nya roller. I en omedveten förstärkning av självkänsla och självförtroende, börjar chefer flyta framåt där de känner sig säkra, vilket lämnar dem öppna för luckor i de nödvändiga kompetenserna och färdigheterna etc. Det är vår övertygelse att dessa ledare har en mycket större chans att lyckas med sin övergång om de har lämpligt stöd, coachning och verktyg.

ORGANISATORISK RÅDGIVNING

På Albright hjälper vi våra kunder att identifiera och förstå deras organisations unika egenskaper, och från grunden utvecklar vi deras organisationer för att leverera enligt deras företags affärsstrategi. 

Org_dev_skærmbillede.png

BOSTON  I  COPENHAGEN  I  LONDON  I  MINNEAPOLIS  I  MALMO  I  MUMBAI  I  MUNICH  I  OSLO  I  PARIS  I  SAN FRANCISCO  I  SINGAPORE  I  STOCKHOLM  I  ZURICH

Executive Onboarding 2.png
OMSLAG.png
 • Vi är en av de med bäst kopplingar inom biovetenskapen

 • Vi är ett AESC-godkänt företag

 • Vi har tillgång till kandidater inom alla viktiga biovetenskapshubbar