top of page

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer giver Danmark en styrkepositionOverskrifter som ’Topledelser ryddes for kvinder’ fylder i disse dage i de danske aviser. 90 ud af 95 direktionsmedlemmer i 25 af landets største virksomheder er mænd skriver Berlingske Tidende. Men hvordan går det for kvinder i de danske bestyrelser?

En international lederundersøgelse påviser interessante geografiske forskelle i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de forskellige verdensdele. Danmark har en markant styrkeposition – der kan befæstes yderligere.

Asien og USA halter bagud i forhold til andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede virksomheder. Det viser en undersøgelse med deltagelse af næsten 2000 direktører i over 180 børsnoterede virksomheder lavet af TRANSEARCH International og TINZON Group i Danmark, UK, Tyskland, Singapore, Hong Kong, USA, Australien, Indien og Sydkorea.

Undersøgelsen dækker demografiske parametre, herunder alder og køn, af ledere og bestyrelsesmedlemmer i mere end 180 børsnoterede virksomheder i niveauet under de største virksomheder, i UK svarende til FTSE250 i stedet for FTSE100.

Undersøgelsen viser også, at der er markante forskelle i regionerne. For mens der i Sydkorea kun var 3 kvinder blandt undersøgelsens 166 bestyrelsesmedlemmer, så var 21 ud af 222 indiske bestyrelsesmedlemmer kvinder. Det sidste kan sandsynligvis tilskrives en nylig vedtaget lov, der kræver, at virksomhederne skal have mindst én kvinde i bestyrelsen.

Singapore er generelt længere fremme end resten af ​​Asien med cirka 13% kvindelige bestyrelsesmedlemmer – og også længere fremme end eksempelvis Tyskland, hvor niveauet er cirka 10%.

Måske mest overraskende, givet sit generelle fokus på mangfoldighed og ligestilling, halter USA betydeligt bagefter Europa med kun 12,6% kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Virksomhederne i UK kan mønstre 18,5% kvindelige bestyrelsesmedlemmer, mens Danmark med 18,8% kvindelige bestyrelsesmedlemmer ligger i front i denne undersøgelse – omend tallet stadig er lavere end EU-målet på 19%. Generelt, er andelen af kvinder i samtlige aktieselskaber i Danmark på 21%, men kun 13% i samtlige børsnoterede aktieselskaber jf. Danmarks Statistik[1]. Omkring 2% af bestyrelsesmedlemmerne i Danmark er valgt af medarbejderne i virksomhederne – blandt dem er 22% kvinder.

Undersøgelsen understreger danske virksomheders styrkeposition i forhold til deres udenlandske konkurrenter, til trods for, at vi ikke har kønskvoteregler i Danmark. Denne styrkeposition har direkte positiv afsmitning på vores konkurrenceevne, ikke mindst i lyset af Handelshøjskolen BI i Norges påvisning af de uomtvistelige fordele ved kvinder i bestyrelsen: øget satsning på bestyrelsens kompetenceudvikling, dæmpning af konfliktniveauet og fremme af innovation og udveksling af ideer. Det vil derfor kun være naturligt, at danske virksomheder kigger på mulighederne for at forbedre deres styrkeposition yderligere ved at arbejde på at få flere kvinder ind i bestyrelserne.

For at dette skal lykkes vil det være nødvendigt for både kvinder og mænd at gøre op med en række kønsbestemte perceptions- og adfærdsmønstre. ”I forbindelse med rekruttering af ledere til bestyrelser er det vores erfaring, at kvinder generelt er undervurderet i bestyrelser. De er mindst lige så kvalificerede som deres mandlige kollegaer, men er ganske enkelt dårligere til at ’markedsføre’ deres kompetencer og dyrke deres ledelsesnetværk. Og netop netværkselementet fylder meget i rekruttering til bestyrelser, fordi tilliden til bestyrelseskandidaten er helt afgørende, når man skal lukke folk ind i det strategiske maskinrum i en virksomhed.” udtaler Henrik Brabrand, Adm. Direktør i TRANSEARCH International.

[1] Kvinder & Mænd 2011: Danmarks Statistik, TemaPubl 2011:7

¨


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page