top of page

Netværksanalyse øger succes ved onboarding


De fleste virksomheder er i dag bevidste om, at det koster dyrt, når nyansatte forlader virksomheden – enten fordi de ikke er faldet til eller fordi de ikke har leveret varen. Og jo højere op i hierarkiet vi kommer, desto større bliver det efterladte hul, omkostningerne og de efterfølgende dønninger i organisationen.

Flere analyser peger på, at helt op til 40% af ‘senior executives’ enten ikke leverer på de ønskede mål, siger op eller skubbes ud inden for de første 18 måneder af deres ansættelse.

De fleste virksomheder er for længst blevet opmærksomme på værdien af at hjælpe lederen til et struktureret onboarding forløb. Realiteterne er imidlertid, at de indsigter og værktøjer som virksomhederne og deres rådgivere i dag tilbyder deres onboardende ledere kun i begrænset omfang giver et retvisende billede af organisationen.

Med et retvisende billede mener vi ikke organogrammet og de stiplede linjer mellem kasserne, men derimod indsigt i, hvordan organisationen i virkeligheden fungerer: Hvor sidder ’the movers and shakers’, hvordan ser siloerne og skyggeorganisationen ud? Hvordan er de enkelte afdelingers indbyrdes forhold, hvor er flaskehalsene, og hvor møder vi muren?

Hos Albright Life Sciences A/S tror vi, at forskellen mellem succes og fiasko for en nytiltrådt leder i meget vid udstrækning ligger i niveauet af kvalificerede indsigter: At flere kvalificerede indsigter betyder, at lederen bliver beslutningskompetent og i stand til at agere i organisationen langt hurtigere end ellers – og dermed hurtigere i stand til at levere, tilføre værdi og selvfølgelig undgå en for tidlig exit.

Den mest effektive måde at opnå kvalificerede indsigter på hedder organisatorisk netværksanalyse. Og vi implementerer nu, som de første headhuntere i Danmark, netop dette værktøj som en integreret del af vores arbejde med at finde og onboarde ledere på seniorniveau.

Værktøjet, som vi har døbt VP+ Accelerator, hjælper den kommende leder til at kortlægge sin nye organisation og giver ham eller hende værdifulde og uvurderlige indsigter om mønstre, dynamik og muligheder:

  • Hvem skal jeg tale med, og hvem lytter medarbejderne til?

  • Hvem skal jeg have med i mit core team?

  • Hvordan hænger de enkelte dele af organisationen sammen?

For både leder og virksomhed er der kontant afregning i form af hurtigere identifikation af plukkemodne frugter og organisatorisk ineffektivitet – og hurtigere strategiudrulning og mere effektivt forandringsarbejde, fordi de vigtigste nøglepersoner allerede kendes.

Kort fortalt kan netværksanalysen bidrage til, at den nye leder allerede fra dag ét vil kunne levere værdi til sin nye virksomhed – ikke mindst til glæde for organisationen og kunder.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page