top of page

TOP-10 employer brands i medicinalindustrien i Danmark


Employer branding stempel
Employer Branding

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og det er mere end nogensinde afgørende for virksomheder at rette fokus mod deres employer brand. I en tid, hvor dygtige kandidater er i høj efterspørgsel, er det vigtigt at udvikle en employer branding-strategi, der skiller sig ud. Employer branding handler grundlæggende om at forbedre sit omdømme som arbejdsplads. Et stærkt employer brand er forankret i organisationens kultur og bæres af alle medarbejderne. Det er kernen i organisationens identitet og vurderes udefra i forhold til dets evne til at skabe en positiv opfattelse af virksomheden. En virksomheds employer brand skabes af tidligere, nuværende og potentielle medarbejdere men også af kunder og leverandører som taler positivt om virksomheden. Employer branding er vigtigt fordi medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressource, og der er rift om kandidaterne. For at differentiere sig tydeligt som arbejdsplads er det derfor afgørende at arbejde med sit brand. Kort sagt er evnen til at arbejde professionelt med employer branding en afgørende faktor for succes på det moderne arbejdsmarked.


Danske life science-virksomheder på podiet


I den danske ’Employer Attractiveness Ranking’ (OMX C25), udarbejdet i 2023, blev 6.564 respondenter adspurgt følgende spørgsmål: ”Hvis jeg ledte efter et job, ville jeg overveje (xxx firma) som et sted jeg ville arbejde”.


En faktaboks omkring den seneste employer branding udnersøgelse af OMX C25
OMX C25 Employer Branding Undersøgelse

Hertil blev ni life science-virksomheder - primært inden for pharma, medtech og biotech - rangeret på denne liste, hvilket indikerer en stærk generel repræsentation af denne sektor:

1. Novo Nordisk

2. Chr. Hansen

3. Novozymes

4. Genmab

5. Bavarian Nordic

6. Demant

7. Coloplast

8. Ambu

9. GN


LinkedIn har ligeledes lavet en undersøgelse i slutningen af 2022 over de 25 bedste steder at arbejde i Danmark, baseret på unikke data fra LinkedIn*. Følgende 4 virksomheder fra medicinalindustrien i Danmark var at finde på listen:


1. Novo Nordisk

2. Novozymes

3. GN Group

4. LEO Pharma


*The methodology applied uses LinkedIn data to rank companies based on seven pillars that have been shown to lead to career progression: ability to advance; skills growth; company stability; external opportunity; company affinity; gender diversity and educational background.


I den årlige Employer Branding undersøgelse der gennemføres af Universum af bl.a. studerende i Danmark, ser vi både nogle gengangere men også nogle nye navne på top-10 listen:


1. Novo Nordisk

2. Novozymes

3. Lundbeck

4. LEO Pharma

5. Statens Serum Institut

6. Chr. Hansen

7. Ferring Pharmaceuticals

8. Coloplast

9. AJ Vaccines

10. Abacus Medicine”Verdens bedste arbejdsplads”


I januar 2023 blev Novo Nordisk desuden af Best Place to Work kåret som "verdens bedste arbejdsplads". Et stærkt formål om at udrydde diabetes og gode vilkår har blandt andet været med til at katapultere Novo Nordisk op på førstepladsen over verdens bedste arbejdspladser jfr. MedWatch.

Novo har langt før andre virksomheder haft programmer, der har haft fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, kombineret med en stærk tredobbelt bundlinje med fokus ikke blot på profit, men også på klimaet (Planet) og på sociale/arbejdsforhold (People). Derudover har Novo bidraget til at skabe differentierede medarbejderoplevelser og en inkluderende kultur.


Samtidig viser det også, at dét at interessere sig for, hvad studerende anser som attraktive employer brands, kan være afgørende af flere årsager. Studerende udgør en vigtig talentpool, og deres opfattelser påvirker ikke blot virksomhedens nuværende omdømme, men kan også påvirke beslutningen om fremtidig beskæftigelse. Et positivt employer brand tiltrækker dygtige talenter, reducerer rekrutteringsomkostninger og påvirker virksomhedens omdømme i samfundet. Virksomheder, der forstår og reagerer på studerendes præferencer, kan tilpasse deres strategier for at tiltrække og fastholde top talent, hvilket er afgørende for succes på både kort og lang sigt.


Gennem de forskellige undersøgelser træder det klart frem, at Novo Nordisk og Novozymes er markante frontløbere som de mest attraktive arbejdsgivere inden for life science i Danmark. Deres vedvarende topplaceringer synes dybt forankret i en tydelig employer branding-strategi, der omfatter klare formål og betydningsfulde sociale ansvar. Novo Nordisk's udnævnelse som "verdens bedste arbejdsplads" understreger, at et stærkt employer brand, båret af et meningsfuldt formål og fokus på bæredygtighed, kan opnå global anerkendelse. Denne konsistente succes peger på, at en helhedsorienteret tilgang, der kombinerer employer branding med en stærk tre-dobbelt bundlinje med fokus på bæredygtighed, er nøglen til at fastholde en ledende position på det danske arbejdsmarked.


Individualisering er i fokus


I takt med den konstante udvikling inden for arbejdsmarkedet ser vi en stigende opmærksomhed på employer branding-trends. Årets nye tendenser signalerer et markant skifte mod større individualisering og en bevægelse væk fra den traditionelle "one-size-fits-all" tilgang.


Virksomheder erkender, at en "one-size-fits-all" tilgang ikke længere er tilstrækkelig til at tiltrække og fastholde diverse talenter. Der ses en stigende forståelse for, at medarbejdere og kandidater har unikke behov og præferencer. Employer branding-strategier bliver derfor mere skræddersyede, og virksomheder investerer i at forstå og imødekomme individuelle forventninger for at skabe meningsfulde og personlige arbejdsoplevelser.


Vi ser en stigende betydning af personlig udvikling som en nøglefaktor i employer branding. Medarbejdere og kandidater søger ikke kun job, men også muligheder for at vokse og udvikle sig professionelt og personligt. Virksomheder, der tilbyder klare stier for karriereudvikling, uddannelse og mentorprogrammer, positionerer sig som attraktive destinationer for dem, der søger ikke kun et job, men en meningsfuld karriere.FEM EMPLOYER BRANDING TRENDS I 2023


1. DEN FLEKSIBLE ARBEJDSPLADS

En markant trend i år er integrationen af fleksible arbejdsvilkår som et kerneelement i employer branding. Virksomheder, der tilbyder fleksibilitet i arbejdstid og sted, positionerer sig som attraktive arbejdsgivere. Dette afspejler en stigende anerkendelse af arbejdslivets kompleksitet og behovet for at tilpasse sig individuelle livsstilspræferencer. Virksomheder, der fremmer en balance mellem arbejde og liv, differentierer sig positivt og appellerer til en bredere vifte af talenter.


2. MANGFOLDIGHED OG INKLUSION

Moderne kandidater og eksisterende medarbejdere søger en arbejdsplads, der afspejler mangfoldighed. Det indebærer mere end bare ord – det kræver handling. Virksomheder bør undgå gentagelse af de samme medarbejderbilleder og aktivt arbejde på at fremhæve diversitet i alle aspekter af virksomhedens kultur. Dette skaber ikke kun et inklusivt miljø, men tiltrækker også talent fra forskellige baggrunde.


3. SAMFUNDSANSVAR

Virksomheder skal ikke blot være succesfulde, men også meningsfulde. Kandidater ønsker at forstå, hvorfor en virksomhed eksisterer ud over blot at generere profit. Det indebærer at sætte virksomhedens arbejde i en større sammenhæng og kommunikere tydeligt om dens formål og mission. Dette skaber ikke kun stolthed blandt medarbejdere, men tiltrækker også dem, der deler virksomhedens værdier.


4. BROBYGNING TIL KANDIDATER

Ansøgningsprocessen bliver afgørende for at tiltrække og fastholde talenter. Virksomheder konkurrerer ikke kun om kunder, men også om kandidater. En positiv kandidatoplevelse, der ligner en positiv kunderejse, styrker ikke kun chancerne for at tiltrække de rigtige talenter, men påvirker også virksomhedens omdømme. Hver ansøger er også en potentiel fortaler for virksomheden, så det er helt afgørende af virksomhederne bygger en tydelig bro til kandidaterne da en god oplevelse spredes hurtigt, mens en dårlig en kan have skadelige konsekvenser.


5. BROBYGNING TIL MEDARBEJDERE

Ud over at tiltrække nye talenter skal virksomheder også bygge bro her og fokusere på at bevare og pleje de eksisterende medarbejdere. I 2023 forventes der en stigende opmærksomhed på medarbejdernes behov, og begrebet 'life-balance' tager over for det traditionelle 'work-life balance'. Det handler om at skabe en arbejdskultur, der støtter medarbejdernes liv uden for arbejdet, hvilket igen kan bidrage til at fastholde talent og opbygge en positiv virksomhedskultur.


Konklusion

Sammenholder man de forskellige undersøgelser (se ovenfor) af danske pharma, medtech og biotech virksomheder bliver det tydeligt, at Novo Nordisk og Novozymes konsekvent positionerer sig som de mest attraktive employer brands. Deres stabile topplaceringer afspejler ikke kun en solid position i branchen, men også en bevidst og effektiv implementering af employer branding-strategier.


De fremherskende employer branding-trends for 2023 synes at være i tråd med disse virksomheders succes. En øget fokus på individualisering og bevægelse væk fra den traditionelle "one-size-fits-all" tilgang synes at være et respons på den stigende erkendelse af, at kandidater og medarbejdere har unikke behov og præferencer. Novo Nordisk's position som "verdens bedste arbejdsplads" i januar 2023 understreger vigtigheden af at integrere stærke formål og bæredygtige praksisser i employer branding-strategien.


Fleksible arbejdspladser og øget fokus på mangfoldighed og inklusion, som ses som centrale trends, er i overensstemmelse med den generelle anerkendelse af life science-sektoren som en attraktiv destination for talenter. Samfundsansvar og klare formålskommunikationer bliver også mere betydningsfulde, hvilket passer godt ind i Novo Nordisk's værdibaserede tilgang og bidrag til at bekæmpe diabetes.


Kandidatoplevelsen, som er blevet fremhævet som en nøglefaktor, finder sin resonans i virksomhedernes konkurrencedygtige tiltrækningskraft. En positiv kandidatoplevelse og en skiftende opmærksomhed mod 'life-balance' i medarbejderoplevelsen matcher både de moderne krav og de værdier, der positionerer Novo Nordisk og Novozymes som topvalg i life science-sektoren.

Samlet set indikerer sammenkoblingen af de seneste undersøgelser og employer branding-trends, at en holistisk tilgang, der inkorporerer individuelle behov, klare formål, og en bevidsthed om samfundsansvar, er nøglen til at fastholde en stærk position på det danske arbejdsmarked.VI KØRER OGSÅ EMPLOYER BRANDING WORKSHOPS FOR VIRKSOMHEDER - KONTAKT OS HER


Klik her for at læse mere om Albright Partners. Kontakt os her.


Klik her for at sende dit CV til os.Kilder:

Comments


bottom of page